Regeringsuppdrag

Varje år får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. På den här sidan hittar du länkar till några av dem och några som nyligen redovisats.

Det finns också en länk till en listning av uppdrag på regeringens webbplats. Bland dem ingår både Livsmedelsverkets egna uppdrag och uppdrag till andra myndigheter där Livsmedelsverket omnämns.

Senast granskad 2024-04-09