Vägledning för prioritering av fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening

 ”Vägledning för prioritering av fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening” bidrar till stärkt beredskap inom dricksvattenområdet.

Vägledningen har tagits fram som stöd för hanterande aktörer av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och branschorganisationen Svenskt vatten, i samråd med berörda aktörer.

Innebörden är att, vid en eventuell brist på fällningskemikalier, bör rening av dricksvatten prioriteras före kemisk rening av avloppsvatten. Att prioritera är dock bara en – och kanske den sista – åtgärden som kan vidtas vid en akut brist, men om det skulle behövas så finns nu en beredskap för det.

Publikation

Läs publikation
Vägledningen är en samsyn kring hur så kallade fällningskemikalier ska fördelas om det någon gång skulle uppstå en brist. Vid en eventuell brist ska rening av dricksvatten prioriteras före rening av avloppsvatten.

Detaljerad information

Författare
Publikationstyp
Vägledning
Ämne
Dricksvatten - Krisberedskap
Utgivningsår
2021