Vägledning för prioritering av fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening
Vägledningen är en samsyn kring hur så kallade fällningskemikalier ska fördelas om det någon gång skulle uppstå en brist. Vid en eventuell brist ska rening av dricksvatten prioriteras före rening av avloppsvatten.
Ladda ner

(PDF 0,2 MB)