Handbok för minskat matsvinn – för verksamheter inom vård, skola och omsorg
Framsida på broschyren Hanbok för minskat matsvinn. På bilden ser man ett restaurangkök men personal i bakgrunden, i framkant ligger det lådor med grönsaker i fokus.
Ladda ner

(PDF 1,9 MB)