S 2022 nr 02 - Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem

Publikation

Läs publikation
Framsidan av S 2022 nr 02 - Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem.

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket och miljörådet
Ämne
Miljö och matsvinn - Regeringsuppdrag - Rapport
Utgivningsår
2022
Antal sidor
44