L 2022 nr 18 - Kartläggning av måltidsverksamheten på sjukhus 2022 - Fakta om offentliga måltider

Detta är Livsmedelsverkets första nationella kartläggning av offentliga måltider på sjukhus. Alla Sveriges 21 regioner har deltagit. Områden som kartlagts är organisation och styrning, samverkan och kompetens, menyplanering och möjligheten att erbjuda  individanpassade måltider, mål och uppföljning samt beredskap.

Resultaten i rapporten ger möjlighet att följa utvecklingen av måltidsarbetet på sjukhus över tid. Resultaten ger också möjlighet till jämförelse mellan regioner och kan användas som underlag för verksamhetsplanering och beslut.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Offentliga måltider - Vården - Rapport
Utgivningsår
2022
Antal sidor
52