L 2021 nr 11 - Livsmedelsburna virus i hallon och andra bär, Riskvärdering

Denna riskvärderingsrapport är en sammanställning av vetenskaplig information om livsmedelsburna virus i frysta bär. 

Den besvarar frågor om utbrott, överlevnad och inaktivering av norovirus (vinterkräksjuka) och hepatit A virus (HAV) i frysta bär. Rapporten har tagits fram som stöd för Livsmedelsverkets arbete med råd och information till konsumenter och företag.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av rapport L 2021 nr 11 - Livsmedelsburna virus i hallon och andra bär, Riskvärdering.

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Oönskade ämnen - Smittskydd och hygien - Rapport
Utgivningsår
2021
Antal sidor
32