L 2021 nr 09 - Alkoholkonsumtion under graviditet. Risker vid låg konsumtion, Riskvärderingsrapport

Rekommendationen för gravida i Sverige, och i många andra länder, är att avstå alkohol under graviditeten så snart misstanke om graviditet finns. Den här riskvärderingen utgör underlag för råd om alkohol för gravida.

Riskvärderingen är en sammanställning av forskningslitteratur publicerad från och med 2008 som behandlar låg till måttlig alkoholkonsumtion under graviditet och risker för det ofödda barnet. Syftet med rapporten är att besvara frågeställningar om exempelvis mycket små alkoholmängder i maträtter kan utgöra en risk.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av rapport L 2021 nr 09 - Alkoholkonsumtion under graviditet. Risker vid låg konsumtion.

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Råd och rekommendationer - Gravid/ammande - Rapport
Utgivningsår
2021
Antal sidor
46