L 2021 nr 02 - Matsvinn i hemmet

I rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning om konsumenternas kännedom, attityd och beteende om matsvinn.

Resultatet kommer användas för det fortsatta arbetet med att minska matsvinn. Konsumenternas medvetenhet kring det egna matsvinnet (”svinnsikt”), och motivationen att ta hand om maten, behöver fortsätta öka. Det är viktigt att alla som jobbar med livsmedel underlättar för konsumenter att göra svinnminimerande val.

Rapporten är framtagen inom regeringsuppdraget för minskat matsvinn som Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av rapport L 2021 nr 02 - Matsvinn i hemmet

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Regeringsuppdrag - Rapport
Utgivningsår
2021
Antal sidor
104