E 2021 nr 01 - Kan insatser i butiken minska konsumenternas matsvinn? - En randomiserad kontrollstudie om nudging i dagligvaruhandeln
Framsidan av rapport E 2021 nr 01 - Kan insatser i butiken minska konsumenternas matsvinn.
Ladda ner

(PDF 1,1 MB)