2021 - Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen - Nuläge och förslag på åtgärder
Framsidan av rapport 2021 - Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen.
Ladda ner

(PDF 1,3 MB)