L 2020 nr 26 - Råd och information om intag av gluten

I denna rapport beskrivs Livsmedelsverkets uppdaterade råd och information om intag av gluten för barn upp till 3 år i relation till utveckling av celiaki.

Rapporten består av två delar: I del ett, Riskhanteringsrapporten, beskrivs det uppdaterade rådet om introduktion av gluten under barnets första år samt motiven till att rådet ges. I del två beskrivs det vetenskapliga underlaget inklusive den granskning som har gjorts av studier som undersökt samband mellan olika kostfaktorer under småbarnsåren och utveckling av celiaki.

Rapporten riktar sig främst till de yrkesprofessioner som önskar mer information om bakgrunden till Livsmedelsverkets råd.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av rapport L 2020 nr 26 - Råd och information om intag av gluten.

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Råd och rekommendationer - Barn
Utgivningsår
2020
Antal sidor
88