L 2020 nr 23 - Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

I denna rapport redovisas bakgrunden och motiven till de ställningstaganden som Livsmedelsverket har gjort i samband med revideringen av Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider på sjukhus.

De vetenskapliga underlagen för de reviderade riktlinjerna finns publicerade i separata rapporter.

Publikation

Läs publikation
Framsida av rapport L 2020 nr 23 - Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Vården
Utgivningsår
2020
Antal sidor
30