L 2020 nr 06 - Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2018
Bild på framsidan av rapport nummer 6 2020 med Livsmedelsverkets logotyp på framsidan
Ladda ner

(PDF 1,5 MB)