L 2020 nr 04 - Så arbetar Livsmedelsverket med vetenskapliga underlag inom nutritionsområdet

Syftet med denna rapport är att beskriva hur Livsmedelsverket arbetar med att använda vetenskapliga resultat inom nutritionsområdet och att beskriva allmänna principer för tolkning av vetenskapliga studier inom nutritionsområdet.

Målgruppen är de som använder Livsmedelsverkets underlag i sitt arbete och en intresserad allmänhet.

Publikation

Läs publikation
Bild på framsidan av rapport nr 4 2020 med Livsmedelsverkets logotyp på framsidan

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Om Livsmedelsverket - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2020
Antal sidor
34