L 2019 nr 14 - Livsmedelsburen toxoplasmos, riskvärderingsrapport

Publikation

Läs publikation
Bild på framsidan av rapport L 2019 nr 14 med Livsmedelverksets logotyp

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Smittskydd och hygien - Råd och rekommendationer - Rapport
Utgivningsår
2019
Antal sidor
56