E 2019 nr 01 - Klimatförändringarnas påverkan på de regioner Sverige är beroende av för sin livsmedelsförsörjning

Publikation

Läs publikation
Bild på rapporten E 2019 nr 01 med massa ränder

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Miljö och matsvinn - Rapport
Utgivningsår
2019
Antal sidor
44