Slutrapport - Hur möter Sverige nästa torka?
Ladda ner

(PDF MB)