2016 - Resultatsammanställning Kartläggning av Sveriges kommuner gällande skolmaten i grundskolan

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Skola - Offentliga måltider - Rapport
Utgivningsår
2016