PM 2024 - Nyckellivsmedel i Riksmaten småbarn

I denna rapport beskrivs tillvägagångssättet som användes för att ta fram nyckellivsmedel från matvaneundersökningen Riksmaten småbarn.

Utifrån resultatet presenteras även en grov analysplan för de kommande fem analysprojekt som Livsmedelsverket ska utföra. Analysplanen är utöver nyckellivsmedel baserad på ingredienser och råvaror till nyckellivsmedel.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Undersökningar - Barn
Utgivningsår
2024
Antal sidor
36