PM 2024 - Hemfermentering av vegetabilier

Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om de mikrobiologiska risker som finns i samband med att de fermenterade livsmedlen kombucha, tempeh och mjölksyrade vegetabilier tillverkas i hemmet för privat konsumtion. 

Underlaget kommer att ligga till grund för bedömning om det behövs ytterligare hanteringsåtgärder än de nuvarande hygienråden som finns kring tillverkning av fermenterade livsmedel. Underlaget är uppdelat i faroidentifiering, farokarakterisering, exponeringsuppskattning och riskkarakterisering, där de specifika frågeställningarna besvaras.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Mikrobiologi - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2024
Antal sidor
42