PM 2023 - Spannmåls- och potatisprodukter 2022

Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att undersöka och analysera livsmedel. Som ett led i detta har Livsmedelsverket en livsmedelsdatabas som innehåller en stor mängd information om livsmedel och maträtter, såsom näringsinnehåll. Databasen utgör en viktig grund i Livsmedelsverkets arbete med matvaneundersökningar men används även av till exempel kostplanerare, livsmedelsföretag, forskare och privatpersoner.

Under 2021 utfördes ett analysprojekt som fokuserade på spannmåls- och potatisprodukter, vilket är det som kommer att beskrivas i denna rapport.

Totalt analyserades 38 livsmedelsprover i projektet. I denna rapport beskrivs vilka livsmedel som analyserades, hur de valdes ut samt hur provtagning, provberedning och analyser gick till. Analysresultaten tillsammans med skattade och beräknade näringsvärden/komponenter finns sammanställda i Bilaga 5. De går även att hitta i den webbaserade tjänsten ”Sök näringsinnehåll” på Livsmedelsverkets webbplats.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Näringsämnen - Undersökningar
Utgivningsår
2023
Antal sidor
56