PM 2023 - Rapportering av matförgiftningar till Livsmedelsverket

Denna rapport beskriver hur rapportering av utredningar av livsmedelsburna utbrott rapporteras till Livsmedelsverket, vilka skyldigheter kontrollmyndigheterna har, hur antalet rapporterade matförgiftningar varierar mellan åren och mellan kontrollmyndigheterna, vilka stödjande dokument som är kopplade till rapporteringen, hur data för matförgiftningar hanteras på Livsmedelsverket, vad uppgifterna används till samt vilka fördelar och nackdelar det finns med det nuvarande rapporteringssystemet Imyr.

Rapporten ger information till den som har intresse eller behov av denna typ av kunskaper i sitt yrke eller sina studier.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Oönskade ämnen - Smittskydd och hygien
Utgivningsår
2023
Antal sidor
40