PM 2023 - Övervakningsprogrammet för tvåskaliga blötdjur, Resultat från 2022

Tvåskaliga blötdjur, bland annat musslor, kan genom sin filtrering av havsvatten ansamla toxiner som produceras av växtplankton i havet. Även bakterier som tillförs havet genom avrinning från land eller från renat avloppsvatten kan koncentreras i musslorna.

Livsmedelsverket ansvarar för ett övervakningsprogram för att kontrollera innehållet av toxiner och bakterier i musslor och andra tvåskaliga blötdjur som ska bli livsmedel. För att övervakningen ska vara så effektiv och säker som möjligt får tvåskaliga blötdjur bara tas upp i särskilda produktionsområden. Varje produktionsområde har en bestämd klassificering som utgår från bakterieprovtagning som gjorts i området under en längre tid som avgör om musslorna skall efterbehandlas eller kan säljas direkt.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Livsmedelskontroll - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2023
Antal sidor
14