PM 2023 - Målgruppsanalys av beslutsfattare inom dricksvatten- och avloppsområdet

De som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala nämnder kan ibland behöva kunskapsstöd i olika sakfrågor. För att identifiera behovet har Nationella samordningsgruppen för dricksvatten låtit genomföra en semi-kvantitativ målgruppsanalys kring kunskapsläge och vilket stöd som kommunala beslutsfattare behöver.

Genom en ökad kunskap och förståelse för beslutsfattarnas förutsättningar och behov, kan nationella myndigheter och organisationer kommunicera mer effektivt och målgruppsanpassat.
Undersökningen genomfördes och sammanställdes av Ipsos.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Publikationstyp
PM
Ämne
Dricksvatten
Utgivningsår
1