PM 2023 - Hur mycket salt äter vi i Sverige

Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om intaget av salt i den svenska befolkningen. Underlaget har tagits fram på beställning av Team mat och måltider på Avdelningen för hållbara matvanor (Dnr 2022/00731). 

Det kommer att ligga till grund för Livsmedelsverkets arbete med regeringsuppdraget att undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska (Dnr 2020/04113). För att kunna sätta upp mål för saltsänkning och sedan kunna följa upp de insatser som görs behövs kunskap om hur högt saltintaget är i befolkningen.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Matvanor
Utgivningsår
2023
Antal sidor
26