PM 2022 - Listeria monocytogenes

Tillväxt i fermenterad korv, vegetabiliska pålägg och efter tillsats av konserveringsmedel i ätfärdiga livsmedel.

Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om möjligheten för Listeria monocytogenes att tillväxa i fermenterad korv, vegetabiliska pålägg samt efter tillsats av konserveringsmedel (nitrit, laktat, diacetat och sorbat) i ätfärdiga livsmedel. Underlaget  kommer att ligga till grund för riskhantering med avseende på listeria i olika produkter med eller utan tillsats av konserveringsmedel. Underlaget är uppdelat i faroidentifiering, farokarakterisering, exponeringsuppskattning och riskkarakterisering, där de specifika frågeställningarna besvaras.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Oönskade ämnen - Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2022
Antal sidor
32