PM 2021 - Vegetariska produkter 2019, näringsämnen

Livsmedelsverket genomför varje år ett eller flera analysprojekt där relevanta näringsämnen och komponenter i livsmedel analyseras. Detta är en del i det kontinuerliga arbetet med att uppdatera den svenska Livsmedelsdatabasen. 

Under 2019 utfördes totalt två analysprojekt varav ett handlade om vegetariska produkter och ersättningsprodukter för kött, vilket detta PM handlar om.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Näringsämnen - Matvanor
Utgivningsår
2021
Antal sidor
32