PM 2021 - Upphörande av besiktningsmoment i massetermuskel

Den 1 mars år 2020 togs besiktningsmomentet i massetermuskel på nötkreatur bort från köttkontrollen. Slutsatsen i riskhanteringen var att anskärning av tuggmuskelatur var ett mycket tungt och riskabelt arbetsmoment, att besiktningen hade ett lågt mervärde eftersom långt ifrån alla fall hittas och att det finns en generellt låg exponering i Sverige samt att infektion i regel ger milda symptom.

I detta underlag beskrivs möjliga indikatorer för att följa humanfall av taeniasis (s.k. bandmaskinfektion), orsakad av arten Taenia saginata och konsumtion av svenskt nötkött. Inledningsvis presenteras hälsoeffekter från taeniasis samt prevalensen av cysticerkos hos djur och taeniasis hos människor. Därefter beskrivs hur antal humanfall orsakade av svenskt nötkött kan följas över tid.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2021
Antal sidor
20