PM 2019 - Livsmedelsverkets förtroendemätning bland livsmedelsföretag 2018

Sammanfattade resultat

Hösten 2018 genomfördes telefonintervjuer med 1500 livsmedelsföretag inom tillverkning, storhushåll/restaurang, handel/butik, primärproduktion och vattenverk. Syftet var att mäta förtroendet för Livsmedelsverket och för livsmedelskontrollen generellt bland både små och stora livsmedelsföretag.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2019
Antal sidor
112