Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen

Denna bok är ett kunskapsunderlag för arbetet med att skapa och upprätthålla beredskap för att kunna hantera konsekvenserna av en kärnkraftsolycka. Boken är också ett verktyg som i vissa delar kan användas vid en pågående kärnkraftsolycka.

Den är skriven så att läsaren ska kunna förstå viktiga händelseförlopp, möjlig påverkan på livsmedelskedjans olika delar och tänkbara åtgärder. I bokens fördjupningsdel kan ytterligare information och litteraturlista hämtas. Boken kan även vara intressant för allmänhet och media.


Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen är en omarbetning av Livsmedelsproduktion vid radioaktivt nedfall som publicerades 2002. I denna upplaga finns erfarenheter från såväl kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 som den i Fukushima 2011. Boken är också anpassad efter i hur samhället ser ut idag.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Totalförsvarets forskningsinstitut, Strålsäkerhetsmyndigheten samt Sveriges Lantbruksuniversitet.
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Krisberedskap - Oönskade ämnen
Utgivningsår
2020