Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap

Att arbeta med beredskap handlar om att planera för det värsta och samtidigt minimera både riskerna för att det ska hända och konsekvenserna om det inträffar. För att ta sig an uppgifterna behövs ett systematiskt arbetssätt och samverkan mellan olika organisationer. Det krävs också mod att tänka och planera för det delvis otänkbara. Beslutsförmåga och handlingskraft är därför avgörande i sammanhanget.

Den här handboken syftar till att vägleda dig som arbetar med livsmedelskontroll och redan har kommit en bit eller vill komma i gång, med det egna beredskapsarbetet. Den ger dig verktygen att ta dig an beredskapsarbetet på ett strukturerat sätt genom att använda etablerade metoder.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2023
ISBN
978-91-7714-281-2
Antal sidor
100