Hur säkert är ditt företag - säkerhetshandbok för livsmedelsföretag

Det här är en förebyggande, övergripande säkerhetshandbok med information och praktiska verktyg. Boken är skriven för små och medelstora företag men kan även inspirera andra.

Den omarbetade utgåvan tar bland annat upp vilka lagar och regler som gäller, vem som ansvarar för vad och förebyggande säkerhetsarbete i allmänhet såsom skalskydd, brandskydd, informationssäkerhet och kontinuitetshantering. 
I en bilaga till boken ges även konkreta metod- och beslutsstöd samt checklistor som kan användas direkt eller anpassas till företagets verksamhet. Den finns på webbplatsen, sök krisberedskap för företag.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Stöd till företag - Krisberedskap
Utgivningsår
2018