Handbok för minskat matsvinn – för verksamheter inom vård, skola och omsorg

Handboken för minskat matsvinn är ett praktiskt verktyg som visar hur offentliga kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner. 

Den är till för dig som är kock, köksmästare, måltidsbiträde och enhetschef och kan användas i tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. Handboken är också ett stöd för dig som är med när maten serveras och äts – du som arbetar med vård, omsorg och pedagogisk verksamhet.

Målet är att maten ska hamna i magen, inte i soptunnan.

Publikation

Läs publikation
Framsida på broschyren Hanbok för minskat matsvinn. På bilden ser man ett restaurangkök men personal i bakgrunden, i framkant ligger det lådor med grönsaker i fokus.

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Miljö och matsvinn - Offentliga måltider
Utgivningsår
2020
ISBN
978-91-7714-270-6
Antal sidor
32