Handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

Handboken för krisberedskap och civilt försvar inom dricksvatten vänder sig i första hand till producenter och distributörer av dricksvatten. Syftet är att ge praktiskt stöd i arbetet med att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning, samt en god förmåga att hantera störningar och kriser både i fredstid och vid höjd beredskap.

Livsmedelsverket har tagit fram handboken tillsammans med representanter från dricksvattenaktörer, länsstyrelser, statliga myndigheter och branschorganisationen Svenskt Vatten.

Handboken är indelad i sju moduler som du finner nedan.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Krisberedskap - Dricksvatten
Utgivningsår
2023