Handbok dricksvattenrisker - Mikrobiologiska risker i ytråvatten

Handbokens syfte är att bidra till vattenverkens arbete för mikrobiologiskt säkert dricksvatten. 

Mer specifikt utgör den ett stöd vid övervakning och bedömning av mikrobiologisk kvalitet på ytråvatten. Innehållet är främst riktat till dricksvattenproducenter men även kontrollmyndigheter kan ha nytta av handboken för att bistå dricksvattenproducenterna i sin strävan att förbättra råvattenkvaliteten. Också verksamhetsutövare i och kring vattentäkter samt lokala och centrala kontrollmyndigheter som stödjer och vägleder dessa kan ha användning av informationen i handboken.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av handboken Mikrobiologiska risker i ytråvatten

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Dricksvatten - Mikrobiologi
Utgivningsår
2017
Antal sidor
56