Handbok Dricksvattenrisker - Cyanotoxiner i dricksvatten

Cyanobakterier är mikroskopiska organismer som finns naturligt i ytvatten. Massförekomster av cyanobakterier kallas algblomningar.

Cyanobakterier är kända för att producera så kallade cyanotoxiner. Antalet toxiska algblomningar ökar över hela världen varje år och kan bland annat kopplas till högre genomsnittlig vattentemperatur (global uppvärmning) och övergödning av sjöar och floder som ett resultat av stads-, industri- och jordbruksverksamhet.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Oönskade ämnen - Mikrobiologi
Utgivningsår
2018
Antal sidor
38