Guide för planering av nödvattenförsörjning

Öka krismedvetandet och börja planera!

 I Sverige har det länge varit självklart att ha tillgång till dricksvatten för alla behov. Verkligheten kommer ikapp först vid allvarliga störningar. Erfarenheter från skarpa händelser och övningar visar hur komplext det är att försörja städer med nödvatten – och hur viktigt det förberedande planeringsarbetet är för att kunna hantera svåra situationer. Den övningsverksamhet som Livsmedelsverket bedrivit i "Nödvattenövning stor stad" har omfattat ett stort antal verksamhetsutövare. Genom dessa övningar har slutsatser dragits att många verksamhetsutövare, både privata och offentliga, inte är tillräckligt förberedda och oftast inte har insikt i den problematik de kan ställas inför. Även vi som arbetar i den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA får återkommande nulägesbilder av Sveriges förmåga att möta dricksvattenstörningar och ser att det finns mer att göra i planeringsarbetet.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Krisberedskap - Dricksvatten
Utgivningsår
2017
Antal sidor
60
Artikelnummer
KC:1701