Bra mat för barn 0-5 år - Handledning för barnhälsovården

Den här handledningen ger fördjupad information till personal inom barnhälsovården som komplement till råden om mat för spädbarn riktade till föräldrar.

Maten är viktig för spädbarns och småbarns hälsa både på kort och på lång sikt. Föräldrarna har huvudrollen när det gäller barnens mat och det är de som ansvarar för att barnet får bra mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Många nyblivna föräldrar blir uppmärksamma på sina egna matvanor när de får barn och är öppna för att ändra dem. Här har du som arbetar inom barnhälsovården en viktig uppgift att stötta och ge råd att ändra vanorna i rätt riktning.

Livsmedelsverket vill med denna handledning stödja barnhälsovården i detta viktiga arbete.

Motiven till de råd som ges beskrivs i så kallade hanteringsrapporter, som också finns på webbplatsen.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Handbok/Verktyg
Ämne
Barn - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2013
Antal sidor
88