Rådgivning om livsmedelskontrollen för företag

I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. 

Samtidigt upplever en del kontrollmyndigheter att det finns en konflikt mellan rådgivningsrollen och den myndighetsutövande rollen. Det är mot bakgrund av detta som vi har tagit fram den här informationen.

Här kan du läsa om vilken rådgivning du som livsmedelsföretagare har möjlighet att få från din kontrollmyndighet, det vill säga en inspektör från kommunen, Livsmedelsverket eller Länsstyrelsen.
Vi har också tagit fram information som vänder sig till din kontrollmyndighet. Med den vill vi förtydliga att rådgivning till dig som livsmedelsföretagare ingår i kontrollmyndighetens uppdrag.
Dessa skrifter är en uppdatering av ett tidigare samarbete mellan Livsmedelsverket och Tillväxtverket, där vi också samrått med kommuner, landsting, universitet samt LRF.
Vi hoppas att informationen ska ge kunskap och stöd kring rådgivningens roll för att underlätta för dig som företagare.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Livsmedelskontroll - Stöd till företag
Utgivningsår
2019
Antal sidor
6