Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

För patienter på sjukhus kan en god och trevlig måltid vara ett välkommet avbrott i en tillvaro präglad av sjukdom. Bra mat som äts upp är också en förutsättning för att  tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli frisk. Dessutom kan en bra måltid inspirera till en hållbar livsstil, exempelvis genom att användas pedagogiskt vid kostrådgivning.

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider på sjukhus betonar vikten av att arbeta personcentrerat med måltiderna. Det betyder att utgå ifrån individens behov och önskemål och att låta patienten vara delaktig i beslut som tas kring måltiden. Det kräver ett flexibelt arbetssätt och att måltidsorganisation och vårdavdelningar samarbetar kring måltiderna.

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider på sjukhus utgör ett övergripande stöd för hur verksamheterna kan planera, organisera och tillhandahålla måltider som bidrar till välbefinnande, hälsa, en god vård och till att nå uppsatta mål för både vårdkvalitet och behandlingsresultat. De vänder sig till alla som påverkar kvaliteten på måltiderna, från beslutsfattare till avdelningschefer, måltidschefer och vård- och servicepersonalen närmast patienten.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Vården - Offentliga måltider
Utgivningsår
2020
ISBN
978-91-7714-272-0
Antal sidor
64
Artikelnummer
OM:2010
Pris
45 kr