Nationella riktlinjer för måltider i skolan

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande.  Hållbara skolmåltider kan också bidra till att grundlägga hållbara matvanor – för både hälsan och miljön.

En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet. Dessutom kan skollunchen användas i undervisningen som ett pedagogiskt verktyg. Därför är en satsning på bra mat i skolan en satsning på hela verksamheten.

Nationella riktlinjer för måltider i skolan ger övergripande vägledning och stöd kring hur skolan kan utforma måltider som främjar hälsa, miljö och lärande. De vänder sig till alla som påverkar kvaliteten på måltiderna, från beslutsfattare och skolledning till kockar, måltidspersonal och pedagogisk personal.

I samband med att de tidigare råden Bra måltider i skolan bytt namn till Nationella riktlinjer för måltider i skolan har mindre justeringar gjorts av texten.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Skola - Offentliga måltider
Utgivningsår
2018
ISBN
978-91-7714-266-9
Antal sidor
53
Artikelnummer
OM:1811
Pris
30 kr