Nationella riktlinjer för måltider i förskolan

Måltiderna i förskolan ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa och ett hållbart samhälle.

Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna på förskolan har också goda möjligheter att främja hållbara matvanor och en sund inställning till mat.

Nationella riktlinjer för måltider i förskolan lyfter fram hur förskolemåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i både förskolekök och förskolans pedagogiska arbete. Riktlinjerna ger stöd till alla som påverkar kvaliteten på måltiderna, från beslutsfattare och förskolechefer till kockar, måltidspersonal och pedagoger.

I samband med att de tidigare råden Bra måltider i förskolan bytt namn till Nationella riktlinjer för måltider i förskolan har mindre justeringar gjorts av texten.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Barn - Offentliga måltider
Utgivningsår
2016
ISBN
978-91-7714-247-8
Antal sidor
48
Artikelnummer
OM:1601
Pris
25 kr