Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Andelen äldre i Sverige ökar, alltfler lever till mycket hög ålder. Med hög ålder ökar risken för undernäring, vilket medför minskad livskvalitet och stora samhällskostnader. Att stärka det friska och förebygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Här har måltiderna i äldreomsorgen en viktig roll.

Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen betonar att måltiderna bör utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och vara en tydlig del av omvårdnaden. De vänder sig till alla som påverkar kvaliteten på måltiderna, från beslutsfattare och verksamhetschefer till biståndshandläggare, måltidspersonal och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre.

I samband med att de tidigare råden Bra måltider i äldreomsorgen bytt namn till Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen har mindre justeringar gjorts av texten.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Offentliga måltider - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2018
ISBN
978-91-7714-262-1
Antal sidor
54
Artikelnummer
OM:1804
Pris
35 kr