Livsmedelskontroll - vårt uppdrag, utbildningsmaterial

Detta är en bok som syftar till att ge en grundläggande information om myndighetsuppdraget livsmedelskontroll. Boken är tänkt att på ett övergripande sätt ge kunskap om vilka processer som ingår i uppdraget att kontrollera att maten är säker från jord till bord.

I första hand riktar sig boken till dig som utbildar dig för att arbeta med livsmedelskontroll. Naturligtvis kan boken också läsas av andra som vill få en övergripande bild av uppdraget livsmedelskontroll. Det kan kanske vara du som är ny som chef, med ansvar för livsmedelskontroll, eller du som är politiker i en kommunal nämnd.

Publikation

Läs publikation
Bild på framsidan av Livsmedelskontrollen - vårt uppdrag

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Stöd till företag - Livsmedelskontroll
Utgivningsår
2014
ISBN
978-91-7714-2342-4
Antal sidor
44
Artikelnummer
LK:1402