Den värdefulla måltiden i vården, skolan och omsorgen

I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Till måltiderna används livsmedel för cirka 10 miljarder kronor per år. De offentliga måltiderna påverkar på så vis både efterfrågan och utbud av bra mat och måltider.

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra till att höja kvaliteten i hela verksamheten. Måltiderna i förskola och skola har betydelse för en jämlik hälsa, social gemenskap, trivsel och elevernas förutsättningar för lärande. Inom vård och omsorg kan måltiden bidra till högre livskvalitet, minskat vårdbehov och ett snabbare tillfrisknande.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av den värdefulla måltiden med porträtt från förskola, skola, äldrevård och sjukhus.

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Offentliga måltider - Offentliga måltider
Utgivningsår
2023
Antal sidor
6