S 2024 nr 02 - Revision av länsstyrelsers offentliga kontroll i livsmedelskedjan 2023

Alla myndigheter inom EU som utför offentlig kontroll i livsmedelskedjan ska, för att säkerställa sin efterlevnad av lagstiftningen, se till att de blir reviderade. Revisionerna kan identifiera förbättringsområden, både nationellt och vid enskilda kontrollmyndigheter, samt bidra till ett bättre resursutnyttjande och en mer verkningsfull kontroll.

När det som i Sverige finns flera myndigheter som utför offentlig kontroll, och flera myndigheter som utför revisioner, behöver både kontrollsystemet och revisionssystemet samordnas. Det är av stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionens trovärdighet ur ett internationellt perspektiv att systemen är välfungerande.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Jordbruksverket och Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2024
Antal sidor
26