S 2024 nr 01 - Fler gör mer 2020-2023

Här presenteras en utvärdering av hittillsvarande insatser inom handlingsplanen ”Fler gör mer – handlingsplan för minskat matsvinn 2030”. Livsmedelsverket fick i regleringsbrevet 2023 i uppdrag att utvärdera handlingsplanen. Utvärderingen är gjord av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket, nedan myndigheterna, efter dialog och avstämning med aktörerna i livsmedelskedjan.

Resultatet från utvärderingen visar att det har tagits stora kliv på matsvinnsområdet sedan myndigheterna fick det här uppdraget. Utan myndigheternas arbete skulle vi inte se de resultat vi kan se idag. Matsvinnet har minskat i flera delar av kedjan och det pågår arbete inom stora delar av handlingsplanen, både av myndigheterna och aktörerna i livsmedelskedjan. Men med nuvarande takt kommer varken målet i Agenda 2030 eller de mer närliggande etappmålen för minskat matsvinn att nås. Fler aktörer behöver jobba aktivt för att minska matsvinnet.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Miljö och matsvinn - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2024
Antal sidor
28