Pilotstudie Livsmedelsföretags omställning vid höjd beredskap

En produktionsomställning kan innebära en mängd olika åtgärder. Blackthorn AB och Aqua Nobel of Sweden AB har på uppdrag av Livsmedelsverket genomfört en pilotstudie av livsmedelsföretagens förmåga att ställa om sin produktion vid en kris.

Studien omfattade omställning av produktionsprocess samt provtillverkning av en ny förpackning, kopplad till att stärka den svenska livsmedels- och dricksvattenberedskapen.

Studien identifierade inte några betydande hinder i gällande lagstiftning för en produktionsomställning vid kris eller höjd beredskap, under förutsättning att det sker inom ramen för befintliga tillstånd. Men rapporten betonar bland annat vikten av att ha rutiner och planer framtagna i förväg samt tillgång till specifik kompetens.

Publikation

Läs publikation
Framsida på rapport om livsmedelsföretags omställning vid höjd beredsakp

Detaljerad information

Författare
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap
Utgivningsår
2024