L 2024 nr 08 - Swedish Market Basket Study 2022

Livsmedelsverket genomför regelbundet så kallade matkorgsundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ge en övergripande bild över hur mycket näringsämnen och hur mycket ämnen som kan vara skadliga som den svenska befolkningen får i sig via maten.

Mängden av ett ämne som varje person får i sig i genomsnitt kallas per capita-intag. I denna rapport har vi uppskattat per capita-intaget utifrån

  • hur mycket näringsämnen respektive ämnen som kan vara skadliga som finns i olika typer av livsmedel (halterna)
  • hur mycket av de olika livsmedelsgrupperna som varje person konsumerar i genomsnitt (”per capita-konsumtion”).

I undersökningen jämför vi också per capita-intagen med olika typer av referensvärden för att kunna upptäcka eventuella hälsorisker. Eftersom dessa matkorgsundersökningar sker regelbundet kan vi studera trender över tid.

Rapporten är skriven på engelska.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Matvanor - Näringsämnen
Utgivningsår
2024
Antal sidor
178